EMAN24 - ENERGETICKÝ MANAŽÉR

Systém pre inteligentné meranie, analýzu a riadenie pre energetickú efektívnosť. EMAN24 umožňuje pravidelným získavaním, vyhodnocovaním a používaním informácií o nameraných hodnotách v reálnom čase, efektívne využívať odoberanú, alebo vyrobenú elektrickú energiu a tak významne optimalizovať prevádzkové náklady. EMAN24 maximalizuje úsporu na strane spotreby a výnos na strane výroby alebo skladovania energie.

sk_SKSlovak
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner