Batériové úložiská v portfóliu TESLA Energy Storage

Batériové úložiská sú ideálnym riešením pre spoločnosti všetkých veľkostí a zamerania. Vďaka možnosti uskladnenia elektrickej energie sa váš podnik stáva nezávislejším a zároveň ekonomicky efektívnym. Rozmanité modely uskladňovania elektrickej energie umožňujú jej využitie rôznymi spôsobmi. Pri vhodnom nastavení modelu jej využitia môže byť návratnosť batériového úložiska kratšia ako tri roky. Našou jedinečnou výhodou je absolútna komplexnosť služieb, ktorú vám spolu s batériovým úložiskom vieme v rámci nášho holdingu poskytnúť. Sme špecialisti v dimenzovaní riešení presne podľa potrieb prevádzky konkrétneho klienta. Spolu s vlastným softvérom na riadenie batériového úložiska a návrhmi modelov využitia vám ponúkame jedinečnú pridanú hodnotu, ktorá vám pomôže maximalizovať benefit z vášho úložiska

Možnosť podporných služieb a flexibility

Batérie dokážu poskytnúť službu na dodržanie dodávky kvality energie a na zaistenie prevádzkovej spoľahlivosti elektrizačnej sústavy, pričom výsledkom ich aktivácie je dodávka regulačnej energie.

Spolupráca s obnoviteľnými zdrojmi

BESS umožňuje maximalizovať využitie OZE vďaka uloženiu energie počas vyššej výroby a jej spotrebu v čase potreby.


BESS ako zdroj s extrémne rýchlym nábehom môže poskytnúť rýchly výkon pre potreby prevádzky. V spolupráci s externými stálymi zdrojmi (kogeneračné jednotky alebo dieselagregáty), dokáže výrazne eliminovať vplyv neočakávaných výpadkov distribučnej siete.

Batériové úložiská TESLA vyhotovujeme ako interiérové, exteriérové, skriňové i kontajnerové riešenia s kapacitou a výkonom podľa potrieb klienta.

Vďaka komplexným službám máme k dispozícii servisných technikov, monitoring BESS a dispečing 24/7.

Využitie batérie v čase odberu zo siete počas vzniku nábehových špičiek, kedy batéria dodáva elektrinu paralelne so sieťou a pokrýva tento energetický nárok. O tieto špičky, je možné znížiť rezervovanú kapacitu klienta, čo znamená úsporu pevných mesačných platieb, a vyhnutie sa poplatkom za prekročenie rezervovanej kapacity.

Prostredníctvom ukladania energie v dobe nižšej ceny a využitie v dobe vyšších cien – podľa tarify, burzy, intraday obchodovania či regulačných taríf je batériové úložisko vhodný nástroj na obchodovanie s elektrickou energiou.

BESS Technológia

Naše batériové úložiská využívajú technológiu od najlepších svetových výrobcov. V našich systémoch využívame kvapalinou chladené batériové články CATL. Poruchovosť batériových článkov je znížená  na 1/ 1 000 000 000 vďaka viac ako 6 800 kontrolným bodom kvality a viac ako 700 testoch realizovaných na každom článku, čo zaručuje kvalitu batériového úložiska. Spoločne s vhodnou kombináciou komponentov, kvalitnou inžinierskou činnosťou a precíznym dimenzovaním, prinášame klientom technologicky vyspelé a inteligentné riešenia, z ktorých budú naši klienti benefitovať dlhý čas. Naša výroba a montáž v TESLA Liptovský Hrádok zas dodržiava najprísnejšie normy a ISO certifikácie, ktoré zaručujú vysokú kvalitu našich riešení.  

sk_SKSlovak
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner