TESLA ENERGY GROUP

TESLA Energy Group je významným združením pôsobiacim v oblasti energetiky.
Jeho hlavným cieľom je zabezpečiť energetickú nezávislosť a ekonomickú efektívnosť pre svojich klientov. Tesla Energy Group pôsobí v regióne Európskej únie a je pre zákazníkov spoľahlivou cestou k zelenej energii.

Každá jednotlivá spoločnosť, ktorá je súčasťou TESLA Energy Group, predstavuje významného hráča v tomto združení. Ich vzájomná synergia vytvára silný efekt a poskytuje ideálnu kombináciu komplexnosti a odbornosti v oblasti energetických služieb. 

Všetky spoločnosti v rámci TESLA Energy Group využívajú výrobný a vývojový závod TESLA Liptovský Hrádok, ktorý dodržiava medzinárodné normy a má certifikácie, ktoré potvrdzujú kvalitu poskytovaných riešení.

Komponenty pre batériové úložiská, ktoré získavame od externých dodávateľov, spĺňajú európske normy kvality a sú vybavené potrebnými certifikátmi.

HISTÓRIA FIRMY A SÚČASTNOSŤ

Tesla bola založená v roku 1921 v Československu pod názvom „TESLA akciová společnost pro výrobu elektrických zařízení“. Zakladateľmi boli významní inžinieri, medzi nimi aj František Křižík a Alois Zátopek. Spoločnosť sa zaoberala výrobou elektrotechnických a elektronických prístrojov, vrátane rádií, vysielacích systémov a iných elektronických zariadení.

Rozvoj v priebehu rokov: Počas 20. storočia sa Tesla stala významným hráčom na poli elektrotechniky a elektroniky. V čase medzi oboma svetovými vojnami a počas nich sa spoločnosť aktívne zapájala do vývoja vojenských technológií. Po druhej svetovej vojne a počas studenej vojny sa stala Teslina technológia dôležitou súčasťou vojenských a civilných aplikácií v Československu a východnej Európe.

Rozdelenie a transformácia: Po politických a ekonomických zmenách v roku 1989 sa Tesla musela prispôsobiť novým podmienkam. Jednotlivé časti podniku sa osamostatnili, niektoré zanikli, iné sa zmenili na nové súkromné spoločnosti. Česká firma Tesla a.s. vznikla z pobočky Tesla Hloubětín a stala sa priamym pokračovateľom niektorých aspektov pôvodnej Tesly.

Tesla Energy Group je dnes dynamickou a inovatívnou spoločnosťou, ktorá pokračuje v tradícii Tesly a zároveň sa venuje súčasným výzvam v oblasti elektrotechniky a energetickej nezávislosti. S viac než 90 rokmi skúseností prinášame na trh moderné technologické riešenia a produkty, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy kvality a inovácie. Tesla Energy Group je hrdá na svoju históriu, ktorá ju formovala do dnešnej podoby, a zároveň sa teší na budúcnosť plnú nových technologických úspechov a inovácií.

Po období stabilizácie a diverzifikácie výroby na nové odvetvia sa dnes TESLA Liptovský Hrádok nadychuje k novému rastu. Pred dvoma rokmi sa podnik stal súčasťou priemyselného holdingu TESLA ENERGY HOLDING.

Vstup nového investora priniesol nielen nárast výroby v oblasti strojárskej výroby, ale aj komplexnejšie služby s väčšou pridanou hodnotou v elektrotechnike a integrovaných montážnych službách. O tom, že značka v Čechách a na Slovensku opäť stojí na silných nohách, svedčia aj významné investície do oblasti výskumu a vývoja konečných produktov, ktoré by mali začať prichádzať na trh pod značkou TESLA.

 

sk_SKSlovak
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner