SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME FELTÉTELEI (GDPR)

I. Személyes adatok védelme

1.1. Az internetes megrendelő űrlapon történő szolgáltatásokra vonatkozó megrendelés elküldésével, vagy az e-mail cím megadásával a konkrét információk beszerzése érdekében a megfelelő mezőbe az felhasználó megerősíti, hogy tájékozódott az személyes adatok védelmének feltételeivel, hozzájárulását kifejezi azok tartalmához és azokat teljes terjedelmükben elfogadja.

1.2. A Szolgáltató a személyes adatok kezelője a 4. cikk 7. pontja szerint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséhez fűződő jogairól és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: "GDPR"). A Szolgáltató kötelezi magát, hogy a személyes adatokat jogszabályoknak megfelelően, különösen a GDPR-nek megfelelően kezeli.

1.3. Személyes adatoknak minősülnek azon azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információk; azonosítható természetes személynek az olyan természetes személy minősül, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosítószám, helymeghatározási adatok, online azonosító vagy a fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi azonosága alapján azonosítható.

1.4. Rendelés leadása vagy ügyfél hozzájárulásával történő e-mailben történő információk küldése esetén az ügyfél személyes adatainak megadása szükséges az igény vagy rendelés sikeres teljesítéséhez (név és cím, kapcsolat). A személyes adatok kezelésének célja az ügyfél rendelésének teljesítése és a Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése. A személyes adatok kezelésének további célja kereskedelmi információk és egyéb marketingtevékenységek küldése. A személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés teljesítése, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti szolgáltató jogos érdeke. A Szolgáltató jogos érdeke a személyes adatok marketing célú kezelése.

1.5. A szolgáltató a licencszerződés teljesítése érdekében alvállalkozók szolgáltatásait veszi igénybe, különösen e-mail szolgáltatókat (személyes adatok tárolhatók harmadik országokban) és webtárhely-szolgáltatókat. Az alvállalkozókat az adatok biztonságos kezelése szempontjából ellenőrzik. A szolgáltató és a webtárhely-alvállalkozó között adatfeldolgozási megállapodást kötöttek, amely szerint az alvállalkozó felel a fizikai, hardveres és szoftveres perem védelmének megfelelő biztosításáért, és így közvetlen felelősséggel tartozik a felhasználó felé a személyes adatok bármilyen megsértése esetén.

1.6. A szolgáltató az ügyfél személyes adatait a szolgáltató és az ügyfél közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez és ezekből a szerződéses kapcsolatokból eredő igények érvényesítéséhez szükséges ideig tárolja (a szerződéses kapcsolat megszűnését követő 15 évig).

1.7. A felhasználónak joga van kérni a szolgáltatótól személyes adataihoz való hozzáférést az GDPR 15. cikkének megfelelően, a személyes adatok helyesbítését az GDPR 16. cikkének megfelelően, valamint a feldolgozás korlátozását az GDPR 18. cikkének megfelelően. A felhasználónak joga van a személyes adatok törlésére az GDPR 17. cikkének 1. bekezdésének a) és c)–f) pontjai szerint. Továbbá a felhasználónak joga van tiltakozni a feldolgozás ellen az GDPR 21. cikkének megfelelően, és jogában áll az adatok hordozhatóságára az GDPR 20. cikkének megfelelően.

1.8. A felhasználónak joga van panasz benyújtására az adatvédelmi hatóságnál, ha úgy véli, hogy megsértették a személyes adatok védelmére vonatkozó jogát.

1.9. A felhasználónak nincs kötelezettsége személyes adatokat megadni. A személyes adatok megadása azonban szükséges feltétele a szerződés megkötésének és teljesítésének, és a személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződést megkötődés vagy azok teljesítése a szolgáltató részéről.

1.10. A szolgáltató részéről nem történik automatikus egyedi döntéshozás az Általános Adatvédelmi Rendelet 22. cikkének értelmében.

1.11. A szolgáltatások igénybevételére szándékozó azáltal, hogy kitölti a kapcsolati űrlapot:

1.12. Egyetért a személyes adatai elektronikus ajánlatok, reklámok, közvetlen értékesítés, piackutatások és közvetlen termékajánlatok céljából történő felhasználásával a szolgáltató és harmadik felek részéről, de nem gyakrabban, mint hetente 1 alkalommal, és egyúttal kijelenti, hogy az 1.11.1 pont szerinti információk küldését nem tekinti kéretlen reklámnak, mivel a 1.11.1 pont szerinti információk küldésével a felhasználó kifejezetten beleegyezik. Ezt a bekezdést a felhasználó bármikor írásban visszavonhatja a sales@teslaeh.eu címre.

1.12. A szolgáltató a szolgáltatás minőségének javítása, az ajánlatok személyre szabása, névtelen adatok gyűjtése és elemzési célokra ún. sütiket (cookie-kat) használ a webhelyén. A weboldal használatával a felhasználó beleegyezik az említett technológia használatába.
Szükséges sütik - Sütik, amelyek nélkülözhetetlenek a webhelyek és internetes szolgáltatások működéséhez. Ezeknek a sütiknek a használatához nincs szükség beleegyezésre.
Analitikai és marketing sütik - A többi sütifájl használatához hozzájárulás szükséges. Ezen kategóriába tartozó sütiket főként a látogatók webhelyünkön történő anonim látogatottságának és tevékenységének nyomon követésére használjuk. Ennek köszönhetően figyelemmel kísérhetjük, hogy mit kedvelnek a vásárlók, és fejleszthetjük szolgáltatásainkat.

Konkrétan sütiket használunk:
Szükséges cookie-k:
Analitikai sütik
Marketing sütik

A szolgáltató ezennel kijelenti, hogy a személyes adatok védelme a szolgáltató belső biztonsági előírásainak van alávetve.

A személyes adatokhoz csak a szolgáltató és a jelen feltételek 2.8 pontja szerinti alvállalkozók jogosult személyei férhetnek hozzá, akiknek a szolgáltató által meghatározott feltételek és adatfeldolgozási körök lesznek, és minden ilyen személy egyedi azonosítója alatt fog hozzáférni az adatokhoz.

A szolgáltató jogosult személyei, akik az itt foglaltak szerint kezelik a személyes adatokat, kötelesek titoktartást megőrizni a személyes adatokról és azok biztonsági intézkedéseiről, amelyeknek a nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné azok biztonságát. A szolgáltató biztosítja az ő számszerűen igazolható elkötelezettségüket e kötelezettség teljesítésére. A szolgáltató biztosítja, hogy ez a kötelezettség a szolgáltatóra és a jogosult személyekre is vonatkozik a munkaviszony vagy egyéb kapcsolat megszűnése után is.

A szolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedéseken keresztül támogatja a felhasználót a GDPR által meghatározott adatkezelő alany jogai teljesítésére vonatkozó feladatok teljesítése érdekében, ha ez lehetséges; valamint a GDPR 32. és 36. cikkei szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és azon információkat, amelyek a szolgáltató rendelkezésére állnak.

II. Záró rendelkezések

2.1 Ezek az feltételek hatályba lépnek a jelen feltételek 1.6. cikkében meghatározott időpontban.

2.2. A felhasználó egyetért ezekkel a feltételekkel az internetes űrlapon való beleegyezés kiválasztásával vagy e-mail címének megadásával, amelyre információkat kíván kapni. Ezzel a felhasználó kijelenti, hogy elolvasta ezeket a feltételeket, egyetért velük és teljes mértékben elfogadja azokat.

2.3. A szolgáltató jogosult módosítani ezeket a feltételeket. A szolgáltatónak kötelessége haladéktalanul közzétenni az új feltételek új verzióját a weboldalán, vagy esetleg elküldeni az új verziót a felhasználó e-mail címére.

2.4. A szolgáltató kapcsolati adatai a jelen feltételekkel kapcsolatos ügyekben: +421911101073, sales@teslaeh.eu

2.5. A feltételekkel nem szabályozott kapcsolatokat az GDPR és a Szlovák Köztársaság jogrendje irányítja.

Ezek a feltételek 2024. január 31-jén lépnek hatályba.

www.teslaeg.eu

hu_HUHungarian
WordPress Cookie Bővítmény Real Cookie Banner által